FC SLAVIA

Karlovy Vary

Fotbal spojuje

První setkání k projektu

První setkání vedoucích osob projektu

Ve středu 1. března jsme naplno odstartovali projekt mezi naším klubem a klubem FSV Zwickau ze sousedního Německa, který hraje 3. německou ligu.

Projekt „Spiel ohne Grenzen – fußball verbinden. Hra bez hranic – fotbal spojuje“ spadá do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (SN-CZ 2014-2020), který je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi fotbalovými kluby FC Slavia Karlovy Vary a FSV Zwickau.

První setkání jsme věnovali projednávání a přípravě prvních společných akcí, které bychom chtěli realizovat již v tomto měsíci. Postupem času by se náš kalendář měl plnit přátelskými zápasy, společnými tréninky, letními i zimními turnaji, výměnnými pobyty, školením trenérů apod.

Jaké vidíme základní cíle projektu a čeho bychom chtěli díky jeho realizaci dosáhnout?

  • především se bude jednat o vybudování interkulturní fotbalové sítě mezi městy Zwickau a Karlovy Vary,
  • díky vzájemné spolupráci mezi oběma stranami zabezpečit přístup k širší mezinárodní metodice a didaktice tréninku.
  • doplnit a rozšířit jazykové znalosti, trvale podporovat rozvoj dětské osobnosti a mezinárodní integraci ve sportu. casspennant
  • vzhledem k tomu, že se jedná o projekt pro všechny, očekáváme zapojení se do jeho využití a realizace řady dalších fotbalových týmů z obou stran hranice.

Se zástupci partnerského klubu jsme se byli také podívat na naše sportovní areály, sportovní halu a zázemí klubu.

Očekáváme, že spolupráce při realizaci projektu přinese nové poznatky do práce s mládeží a bude mít pozitivní vliv na jejich další a nejen sportovní vývoj, ale také navázání nových přátelských vztahů mezi zúčastněnými stranami i jednotlivci.

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.